1, Výsledky verejného obstarávania


Konkurencie schopnosť a hospodársky rast


ZMLUVA S DODÁVATEĽOM:
NoX Control, strana 1/9
NoX Control, strana 2/9
NoX Control, strana 3/9
NoX Control, strana 4/9
NoX Control, strana 5/9
NoX Control, strana 6/9
NoX Control, strana 7/9
NoX Control, strana 8/9
NoX Control, strana 9/9


2, Informácia o podporenom projekte


Rekonštrukcia a modernizácia energetického zariadenia za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a využitia odpadového tepla


Informácia o podporenom projekte:
Správa č.1


3, Informácia o podporenom projekte


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepšenie kvality produktov v spoločnosti DYHA TIROLA, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie


Informácia o podporenom projekte:
Správa č.1


4, Výsledky verejného obstarávania


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepšenie kvality produktov v spoločnosti DYHA TIROLA, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie


ZMLUVA S DODÁVATEĽOM:
Centroglob, strana 1/4
Centroglob, strana 2/4
Centroglob, strana 3/4
Centroglob, strana 4/4

„Investícia do vašej budúcnosti“
Fotodokumentácia projektu


5, Informácia o podporenom projekte


Kúpa automatického triediaceho robota pre ukladanie a triedenie bukovej dyhy


Informácia o podporenom projekte:
Správa č.1


6, Informácia o podporenom projekte


Kúpa triediaceho manipulačného stroja s automatickými plastifikačnými komorami


Informácia o podporenom projekte:
Správa č.1